Ook wij kunnen er niet omheen. Door de vele grote activiteiten welke we organiseren zijn we ontzettend afhankelijk van onze sponsoren. Langs deze weg bedanken wij ook al deze onderstaande bedrijven en instanties voor de hulp die zij in welke vorm dan ook aan ons leveren.

Mocht U ook interesse hebben in de vele voordelen van het sponsoren van activiteiten van c.v. de Batsers, mail ons dan: sponsoring@batsers.nl .

Een sponsor bij De Batsers levert een financiële bijdrage waarmee onze vereniging haar doelstellingen kan verwezenlijken. Overeenkomsten met sponsoren worden altijd aangegaan onder de volgende voorwaarden:

  • De overeenkomst loopt van september tot en met juni (in de maanden juli, augustus en september wordt er opnieuw contact met de sponsor opgenomen voor het nieuwe jaar)
  • De prijs is afhankelijk van gekozen pakket.
  • Het logo en andere reclame-uitingen worden aangeleverd door de sponsor.
  • De volgende sponsorpakketen zijn voor dit seizoen beschikbaar:

“Het prinsenpakket” – VIP sponsor van De Batsers

o reclame op groot beeldscherm tijdens het voor- en pauzeprogramma van onze pronkzittingen;
o groot reclamespandoek, vlag of bord tijdens de Duppertzondag!
o vermelding op flyer bij pronkzittingen en op de toegangskaarten van groot carnaval;
o 6 gereserveerde plaatsen voor een pronkzitting naar keuze;
o 12 consumptiemunten te besteden tijdens onze pronkzittingen;
o 4 kaarten voor groot carnaval (zaterdag)
o vermelding op bord in centrum Elst;
o mogelijkheid om extra consumptiemunten bij te bestellen (te besteden in de Helster).
o vermelding op onze website en facebook;

“Het presidentenpakket” – Hoofdsponsor van De Batsers

o reclame op groot beeldscherm tijdens het voor- en pauzeprogramma van onze pronkzittingen;
o vermelding op flyer bij pronkzittingen en op de toegangskaarten van groot carnaval;
o 4 gereserveerde plaatsen voor een Pronkzitting;
o 4 consumptiemunten te besteden tijdens onze pronkzittingen;
o 4 kaarten voor groot carnaval (zaterdag)
o Mogelijkheid om consumptiemunten bij te bestellen (te besteden in de Helster).
o vermelding op onze website en facebook;

“Het sofzangerspakket” – Zittingsponsor van De Batsers

o 2 kaarten voor een Pronkzitting (niet gereserveerd);
o mogelijkheid om consumptiemunten bij te bestellen (te besteden in de Helster).
o reclame op groot beeldscherm tijdens het voor- en pauzeprogramma van onze pronkzittingen;
o vermelding op onze website en facebook;

“Vriend van de Batsers” – Steunend lid

o vermelding op onze website en facebook;