Bestuur – 2017

CV “de Batsers” prijst zich gelukkig met het feit dat er, tot op de dag van vandaag, voldoende mensen zijn opgestaan om de club te besturen. Door de jaren heen zijn er misschien wel 60 leden geweest die een bestuursfunctie hebben bekleed. Mensen als Francesco Joosten en Henk Kapel die kunnen bogen ruime bestuurservaring binnen onze vereniging.

Het huidige bestuur is een mix van jong en oud. Wes Leurs jr. is onze President, Arno Schellekens is onze “veurzitter”, Joris Joosten bekleedt de functies van secretaris en vicevoorzitter. Erelid Henk Kapel beheert de financiën. Daarnaast hebben we nog Jaap Ahoud, bestuurlijk verantwoordelijk voor alles wat met de pronkzittingen te maken heeft en Theo Spaan, die de portefeuilles “Jeugd”, Wagenbouw en Groot Carnaval bewaakt. Joost Wouters van den Oudenweijer, tot slot, is verantwoordelijk de PR en de Sponsoring.

De kracht van ieder Batsersbestuur is gelegen in het feit dat er – qua samenstelling – zo veel mogelijk naar een afspiegeling van onze leden wordt gezocht en er met regelmaat interne vernieuwingen worden doorgevoerd. Het bestuurt toont bovenal altijd een grote betrokkenheid naar de leden, met het doel om CV “de Batsers” organisatorisch op het juiste spoor te houden. Mensen horen zich immers thuis te voelen bij de club en op een prettige en vrolijke manier het carnaval – en alles dat daarbij hoort – te beleven.