In de beginjaren werd door alle leden nog ernstig nagedacht hoe de zittingen konden worden ingevuld. Zoals in de eerste notulen beschreven, kwamen er zeer ludieke invallen van diverse leden zoals een heuse “Schunkelavond ” eventueel opgeluisterd met een heuse buut.
Toch waren die avonden juist de aanzet tot wat de pronkzittingen nu zijn. Allengs meldden steeds meer artistieke mensen zich aan om mee te werken aan de zittingen. De publieke belangstelling nam toe en een avond was al spoedig niet voldoende om aan die belangstelling te kunnen voldoen. Anno 2006 houden de Batsers 5 zittingen die ruim van tevoren in de voorverkoop in november zijn uitverkocht. De belangstelling is zo groot dat zes ( of zelfs meer ) zittingen ook uitverkocht zouden geraken. Mede door de gezellige aankleding van de zaal door de zaalversieringscommissie en het fraaie podium zijn de zittingen het paradepaardje van onze vereniging.
Kenmerkend voor de pronkzittingen is het hoge niveau dat ieder jaar weer wordt gehaald door de diverse artiesten. Was in het begin een buutreedner al genoeg, de huidige zittingen hebben minimaal 3 buuts, een stunt, meer dan enkele creatieve acts van diverse groepen, een mooi luisterliedje, een rode draad, echte plaatselijke carnavalshits en dat allemaal live begeleid door een uitgebreide band. De avonden staan al diverse jaren in het teken van een thema. Thema’s waren ondermeer: de Gouden Eeuw, Bekiek ut mar, Altied wa neis. Door deze thema’s is de verzorging van het podium enorm gegroeid. Mede dankzij onze decormaker en huisschilder Jan Nijenhuis. Jan spendeert hier weken werk aan en altijd zijn de decors tot in de puntjes verzorgd.
De samenstelling van zo, n omvangrijk programma is in handen van de programmacommissie onder voorzitterschap van een programmaleider. Programmaleiders waren: Ton Penning de Vries, Paul Ahoud, Piet Hermeling, Jan van Aggelen, Rob van Leeuwen en Jaap Ahoud. Wim Frederiks is de huidge programmaleider.
Ruim een half jaar voor de zittingen worden gehouden worden de diverse groepen en soloartiesten uitgenodigd door de programmacommissie om met elkaar te brainstormen over het te houden programma. Tijdens een dergelijke sessie komen de wildste ideeën aan bod, wat dat betreft zijn de Batsers nooit echt veranderd. Voorstellen zoals: het Wapen van Elst geheel onder water te zetten en het publiek tijdens een act helemaal onder de kippenveren te bedelven haalden het – tot grote opluchting van Bert – niet. Het op het podium halen van heuse tractoren, koeien en paarden werd bij nader inzien geschrapt.
Als het programma in de steigers staat kan er worden gebouwd:

 • de tekstschrijvers bekreunen zich over de inhoud
 • Jan Nijenhuis tekent een eerste ontwerp voor het podium en offert zijn gehele kerstvakantie op om het decor en decorstukken te schilderen.
 • de Zaalversieringcommissie denkt na over de aankleding
 • Roeland Cleyne schrijft arrangementen voor de gekozen liedjes
 • Ben Hollander roept de Batsersband bij elkaar
 • de podiumbouwers zagen, timmeren en schroeven dag in dag uit , avond na avond
 • Sander Gijsberts hangt overal in huis de teksten van de liedjes op om ze uit het hoofd te leren
 • Jacques Ahoud vraagt iedereen of het wel origineel is
 • Diny en Christien overwegen nog altijd of ze wel of niet meedoen
 • de Sofzangers oefenen zich te pletter en discussiëren steeds weer of het wel leuk is
 • Hutspot bekreunt zich over de ideeën, totdat iemand Eureka roept
 • de Dansmariekes vragen zich af of ze nog wel in het pakje willen
 • Meidegrei is al maanden aan het oefenen en beginnen steeds meer te twijfelen
 • de Buutreedners volgen de plaatselijke politiek en klagen dat er in Elst nooit wat gebeurd
 • Piet Hermeling heeft zijn teksten al lang en breed af, maar ook bij hem slaat de twijfel toe
 • Wes Leurs jr. vraagt zich af waarom hij overal bij moet zijn en past de buut voor Hans van Beek voor de zoveelste keer aan
 • Jan Walraven roept vertwijfeld waarom hij in godsnaam wethouder is geworden, het antwoord kan niet worden gegeven
 • de Penningmeester wordt nog steeds gebeld voor kaarten
 • de jongens van het geluid sjouwen weer van hot naar haar met de geluidsapparatuur
 • de Raad van Elf vraagt zich af of ze ook dit jaar weer in hun smoking kunnen
 • Grootvorst Wim Bleyenberg kan inderdaad weer in zijn smoking
 • Angelique Schellekes en Debby van Leeuwen zoeken weer alle kleren bij elkaar en kunnen zoals altijd weer voldoen aan de meest bizarre wensen.

Langzaam maar zeker krijgt het programma gestalte, maar de twijfels groeien navenant. Openlijk wordt afgevraagd of het liedje wel leuk is, de mop geen baard heeft, de tekst geen dubbelzinnigheden heeft etc. Er wordt gediscussieerd, geschaafd, gewijzigd, geschrapt, toegevoegd, maar vooral stug doorgeoefend. Ook de novemberavond moet tussendoor worden gerealiseerd, zodat de spanning alsmaar toeneemt, maar gezond blijft.

De zondag voor de eerste zitting komen alle medewerkers bij elkaar in het Wapen voor een pregenerale. De programmacommissie neemt plaats in de zaal en beoordeelt het gebodene. En weer nemen de twijfels toe. Er wordt veel heen en weer gepraat, besloten, niet besloten, geschrapt, gewijzigd en uiteindelijk gaat iedereen naar huis met de prangende vraag: wat moet dat worden. Een avond voor de zitting volgt de echte generale. Geen tijd meer voor discussie maar nog even de puntjes op de i zetten en bouwen aan zelfvertrouwen.

En dan: de eerste avond. De groep zaalversiering heeft de grote zaal weer tot in de puntjes verzorgd en deze zaal zit om 18.30 uur mudvol. Vanaf 19.00 uur komen de medewerkers de kelder binnen. Theo en Anita Houtzeel en hun medewerkers hebben hun grimespullen uitgestald en al ras is de kelder van het Wapen doordrenkt van die typische geur van grime en haarlak.
Een enkele buutreedner zit stilletjes in de hoek, de Sofzangers bereiden zich voor aan de bar, Meidegrei lacht en giebelt. Dweilorkest Bats mar Deur warmt de zaal op met hun gezellige muziek. Sander Gijsberts en Wes Leurs jr. nemen hun traditionele Underberg ( voor de maag zeggen ze ). De jonge Snuupkes zitten gespannen maar geduldig in de bovenzaal te wachten op hun optreden. Zo tikt de klok met slechts een prangende vraag: “hoe is de zaal”? De antwoorden variëren van “goeie zaol” tot “bietje stug” en al naar gelang het antwoord klaren de gezichten op of trekken nog strakker. Henk Kapel bedient wederom de Raad van Elf als opperschenker. Maar dan is het 20.00 uur. De raad van Elf staat in de gang en met het inzetten van de buutnermars en de woorden van de president: “Narren en Narinnen de Batsers presenteren……” begint het programma. Al het oefenen, alle spanning worden samengebald in dat ene optreden en beloond zoals een rasechte artiest beloond wil worden: applaus van het hooggeëerd publiek. En dat komt er…ieder jaar weer, want we hadden weer “een goeie zaol”.