In 2007 heeft de Batsers er weer een uniek evenement bij gekregen. Het BBC, ofwel het Batsers Buute Carnaval werd voor het eerst gehouden op 2 februari 2008 en direct was het 1 groot succes. Mede door de bereidwillige medewerking en financiële steun van het Wapen van Elst, café het Fortuin en café In den Ommelanden, alsmede de diverse sponsoren is dit evenement niet meer weg te denken in Elst.

Uiteraard kan zo’n mega evenement geen doorgang vinden zonder steun van de sponsoren en horeca, maar ook van het Overbetuwse publiek. Ruim 1500 carnavalisten genieten naast de optocht van diverse optredens van De Havenzangers tot Vader Abraham, maar ook de band Dakkeraf en onze eigen Sofzangers dragen een steentje bij om deze dag te doen slagen. In 2011 hebben de Batsers en haar zustervereniging Zet ‘m Op de handen ineen geslagen om voortaan het Buutecarnaval gezamenlijk te organiseren. Vanaf 2012 zal dit onder de noemer Duppertzondag gaan vallen.

Hieronder treft u een impressie aan van het BBC.

De oprichters van het buutecarnaval van links naar rechts: Patrick de Weijer, Richard de Weijer, Wes Leurs jr., Wim Frederiks, Hans Ahoud, Francesco Joosten, Rob van leeuwen, Jaap Ahoud, Theo Ahoud, Henk Kapel, Dave Mom. Niet op foto: Frits Ditmer