Peerdevissen wèr gruts!

Op zaoterdag 31 augustus was ut wèr zover, ut 5e Batsers peerdevissen! Mar liefs 27 Batsers(wèr un record!)  wierpe de hengel ien de forelvijver ien Driel, waor zo’n 120 forellen …