In Memoriam Rogier van Kouwen

Als partner van Malou Schouten kwam Rogier in Elst wonen.

Al snel werd hij lid van de Batsers en binnen “no time” werd hij bestuurslid. Gezien zijn opleiding en baan als controller, die verstand had van financiën, werd hij onze penningmeester.

Nadat hij dit ca. 8 jaar had gedaan en hij inmiddels ook vice-voorzitter was geworden, werd hij voorzitter. En weer 4 jaar later nam hij de bestuursfunctie gericht op sponsoring en PR op zich.

En al die tijd was hij een innemend en hartelijk persoon die zich, naar buiten toe, nergens zorgen om maakte.

Het verenigingsleven was zijn ding en naast de zorg voor zijn gezin en zijn baan, zette hij zich vol overgave in voor zijn, en onze, club.

Namens de Batsers heeft hij veel werk verricht voor het Elster carnaval in zijn algemeenheid en voor ons, CV de Batsers, in het bijzonder. Naast zijn bestuursfuncties heeft hij zich ingezet voor de organisatie van het Winterfestijn en voor de sponsor- en PR-commissie. Sinds kort maakte hij deel uit van onze financiële commissie.

Op een leeftijd van 43 jaar plotseling overlijden voelt aan als onrechtvaardig, oneerlijk en verschrikkelijk; het is bijna niet te bevatten.

Op deze leeftijd word je als het ware uit het leven weggerukt.

Wij wensen Malou, Pam, Jet en Joep ontzettend veel sterkte toe om dit, voor ons allen, grote verlies een plek te kunnen geven.

Wij zijn grote dank verschuldigd aan Rogier. Voor zijn onverzettelijkheid, voor zijn inzet voor onze club en voor het plezier wat hij ons heeft gegeven.

Een carnavallist en een Batser in hart en nieren. Rogier, van harte bedankt !!!