REFREIN
Kiek zoon.. hier is je pa gebore..
Da’ grote ouwe witte huus..
Jij bin un kiend nog. Kan nie’ wete..
Eenieder droomt van vroeger tuus…

Tekst : Mien ouwershuus Wes Leurs sr.

Ik fiets nog heel graag deur de straot..die nor mien ouwerhuus toe geet..
Daorgunder ’t land van Hent de Pin..
Rechs steet un halve rooie buurt..bewoners zien daor weggestuurd..
Zie ’t huus waor ik gebore bin..
De slote zien al haôs gedemp..ze ruuke nog wel wat nor slemp..
De straot was slech..barstesvol kuule…
Toch fiets ik er nog graag deurheen..zo’n straot er is er toch mar één..
Ik hield ervan..blief erveur vuule…

Ik zie ze visse aon de diek..daor ien de zeeg heel fanatiek..
Dan dink ik aon mien eige hengel..
Och die was vroeger nie’ zo chique.. un stukske hout wat illastiek..
Mar ‘k  viste toch.. zonder gejengel..
Ik zie de Eisenhouwerplas.. die vroeger oh zo helder was..
Ik heb er nog schâtse gereeje…
Nou wordt er zuurstof ien gedaon..anders geet ’t  lève nor de maon..
Dan vuul ik mien wa’ ontevreeje…

Refrein:
Kiek zoon.. hier is je pa gebore..
Da’ grote ouwe witte huus..
Jij bin un kiend nog. Kan nie’ wete..
Eenieder droomt van vroeger tuus…

Gin kikkerdril mèr ien de sloot..ging je ien staon mit ene poot..
Mit korte leerze of un schoen..
Je geitewolle kleddernat…nor huus toe schup onder je gat..
Moet zei:’ ‘k Heb al genoeg te doen.’
De hoge peppels van weleer..ze ruuze ien de wiend nie’ meer..
Verdwene zien ze langs de slote…
En duuj ik dan mien oge dich..zie ik nog haar bezurgd gezich..
‘Dag moet..’k  heb eiges nou drie grote.’

REFREIN:
Kiek zoon.. hier is je pa gebore..
Da’ grote ouwe witte huus..
Jij bin un kiend nog. Kan nie’ wete..
Eenieder droomt van vroeger tuus…

Ik fiets terug ut weer is fijn..gunds lig ut industrieterrein..
Daor stonde vroeger boerderije..
Kom ik bij ’t spooremplacement.. zegt plotseling mien kleine vent..
‘ Pa…’k  zie gin spoorwagon mèr rije.’
En op de draejschijf steet gin loc..daor steet de boerebond nou op..
Dat ware zo mien mijmeringe…
Zet ik de fiets tuus aon de kant.. pak ik mien zoontje bij de hand..
De hond die lup wèr dwaos te springe….
Kiek zoon…hier bin je zelf gebore..
Ien dit gewone rijtjeshuus..
Jij bin un kiend nog..mar mot wete..
Eenieder droomt van vroeger tuus…