In memoriam: Wim Cleijne

Afgelopen donderdag bereikte ons het trieste bericht dat onze oud-prins en ere-lid van onze zustervereniging ‘Zet ‘m op’, Wim Cleijne volkomen onverwacht aan de gevolgen van een hartaanval is overleden.

Ook CV ‘de Batsers’ is Wim zeer veel dank verschuldigd voor alles wat hij voor het carnaval in Elst heeft betekend. Van eind jaren ’80 tot in de 90-er jaren was hij de president van CV Zet ‘m Op en toen die vereniging in het seizoen 1997-1998 haar 44 jarig jubileum mocht vieren, werd Wim als “Prins Wim de Econoom” tot jubileumprins gekroond en heerste hij met verve over Duppertdurp.

Wim was tevens betrokken bij de groei van de vereniging Elster Kinderoptocht, nu Veko. Met het verzorgen van de huisbezoeken van Sinterklaas en het organiseren van de Elster carnavalsoptocht, heeft Wim mede zorg gedragen voor de organisatie en groei van deze activiteiten. De Jan Geurts Penning die hij hiervoor mocht ontvangen werd door Wim eervol gedragen.

Naast Zet ‘m Op en het carnaval heeft Wim zich zeer breed ingezet voor de Elster gemeenschap. Stichting Elst 1250, de RK-kerk, de lokale politiek en veel andere maatschappelijke instellingen konden op Wim’ s belangstelling en deskundigheid rekenen.

Onze gedachten gaan uit naar Riet en de (klein) kinderen, uiteraard in het bijzonder naar onze zeer gewaardeerde medewerker Roeland. Natuurlijk wensen wij ook alle leden en medewerkers van onze zustervereniging Zet ‘m Op heel veel sterkte toe met dit grote verlies