Batsers 55 jaor jubileumlied

REFREIN :

Kom zing mar mee…sluut mar aon..
Mit zien alle zig zag gaon..
En lop de polonaise mit mekaor..
Heuk mar ien..en blief nie’ staon..
Kom zing mar mee…sluut mar aon..
Niemand zal op èrmoei staon…
En we zien..nog lang nie’ klaor..
Batsers doen da’ nou al 55 jaor!!